Jaarverslag 2020 HeiligHartziekenhuis Lier

Wie zijn wij?

Een plaats waar “Een hart voor zorg” geen holle slogan is maar waar alle stakeholders samenkomen met slechts één doel voor ogen: de patiënt centraal zetten.

Medewerkers

Mannen

154

Totaal

1185

Vrouwen

1031

Voltijds
452

Deeltijds
733

160

Artsen

154

Administratief

738

Verplegend

101

Paramedisch

70

Vrijwilligers

192

Andere

Corona in cijfers

Tijdsinterval (1/3/2020 tot en met 31/12/2020)

461

Aantal gehospitaliseerde COVID19 patiënten

78 (17%)

Aantal gehospitaliseerden gepasseerd via intensieve zorgen

383 (83%)

Aantal gehospitaliseerden die enkel op een gewone afdeling verbleven

28

gemiddelde ligduur (dagen) van een patiënt die langs intensieve zorgen

14

gemiddelde ligduur van patiënten op een niet-intensieve afdeling

19.702

Aantal contacten spoedgevallen  waarvan 2.743 (12,5%) geïsoleerd omwille van COVID symptomen

12.565

Totaal aantal afgenomen stalen voor onderzoek naar COVID19

524

COVID+ resultaten

12.041

COVID- resultaten

80 (17%)

Overleden COVID19 patiënten (absoluut aantal en ratio t.o.v. gehospitaliseerde COVID-patiënten)

Dagelijks aantal gehospitaliseerde patiënten met Covid-19 (Lier versus Nationaal)

Covid-wave 1 startte in ons ziekenhuis begin maart 2020 tot en kan enigszins kunstmatig afgesloten worden op 16/7/2020. Wave 2 startte vervolgens op 17/7/2020 en liep door tot 13/3/2021 en brengen we slechts ten dele in beeld tot 31/12/2020.

Het aantal gehospitaliseerde patiënten in ons ziekenhuis kende in vergelijking met nationale en regionale cijfers, in Wave 1 een nagenoeg identiek verloop.  Wave 2 steeg geleidelijk vanaf oktober 2020 naar een hoogtepunt in ons ziekenhuis medio november 2020. Nadien daalde de incidentie snel om tegen eind december opnieuw sterk te stijgen.

Demografie (Lier versus Nationaal)

In onderstaande grafiek positioneren we ons ziekenhuis t.o.v. 83 andere ziekenhuizen van België meer specifiek wat verdeling van de patiënten per geslacht en leeftijdscategorie betreft.

Met uitzondering van leeftijdscategorie 10 tot 29 jaren merken we geen significante verschillen.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@heilighartlier.be

©2020 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden. - Website flavoured by eFlavours