Jaarverslag 2020 HeiligHartziekenhuis Lier

Samenwerking

Een plaats waar elke collega een actieve bijdrage levert aan kwaliteitsvolle en veilig zorg.

Actieve deelname 2020 zorgraad ELZ palliterland

De zorgraad is het bestuursorgaan van de eerstelijnszone pallieterland. Het is een vzw met vertegenwoordigers uit zorg, welzijn, lokale besturen, personen met een zorg- en ondersteuningsnood en optionele partners. Sinds 2020 werd de stafmedewerker transmurale zorg afgevaardigd om het HeiligHartziekenhuis te vertegenwoordigen in dit bestuursorgaan.

Lierse huisartsen gaan structurele samenwerking aan met HeiligHartziekenhuis Lier

Het HeiligHartziekenhuis Lier en Diagnosecentrum DLO kondigen een structurele samenwerking aan en dit vanaf 1 juli 2020. Concreet betekent dit dat het ziekenhuis zal participeren in de structuur van het Diagnosecentrum, dat een coöperatieve vennootschap is van 66 huisartsen uit de regio.

Wat betekent dit concreet? Het DLO is een coöperatieve vennootschap. Voorheen maakten er enkel huisartsen deel van uit. Vanaf morgen gaat ook het ziekenhuis participeren in deze structuur en zullen huisartsen en ziekenhuis samen zorgen voor een geïntegreerde aanpak van de patiëntenzorg in Lier. “Voor de patiënt zal dit een grote meerwaarde betekenen. Zo zal in de toekomst bijvoorbeeld de communicatie met het ziekenhuis via eenzelfde ICT platform gebeuren. We zullen éénvormigheid en compatibiliteit nastreven met medische programma’s van DLO, ziekenhuis, huisartsen, laboratorium en overheid. Dat komt de planning voor een ingreep ten goede. Het ontslag uit het ziekenhuis en de nazorg zal vlotter overgenomen worden door de huisartsen. De medicatieregeling zal accurater afgestemd worden. De uitwisseling van informatie tussen huisartsen en  spoeddienst wordt performanter.

Deze nieuwe samenwerkingsvorm betekent een geïntegreerde aanpak van de patiëntenzorg in Lier en is uniek in Vlaanderen.

Samenwerking eerstelijn tijdens covid

In oktober gaf de huisartsenkring ‘Pallieterland & Omgeving’ aan de grote toestroom aan patiënten in hun triagepost in de Transvaalstraat, ondanks hun maximumcapaciteit, niet meer te kunnen opvangen. Er werd de vraag gesteld aan ons ziekenhuis om extra ondersteuning te voorzien in de grote vraag naar COVID-testen.

Als ziekenhuis bieden wij vanuit deze hulpvraag de mogelijkheid aan de huisartsen uit de regio Lier om hun asymptomatische patiënten met de indicatie voor het afnemen van een PCR COVID19 test, te verwijzen naar de wiscontainer van het ziekenhuis. Hier zijn dagelijks agendasloten voorzien voor de patiënten verwezen door de huisarts.

De warmste werkgroep van het HeiligHartziekenhuis Lier steunt lokale initiatieven

‘De warmste werkgroep’ is een team van collega’s van het HeiligHartziekenhuis. Deze werkgroep is opgestart om hulp te bieden aan goede doelen. “Ons ziekenhuis steunt al vele jaren de organisatie Memisa, maar we wouden heel graag iets extra doen voor onze nabije omgeving.” klinkt het binnen de werkgroep. “We contacteerden de mensen van het sociaal huis in Lier en zo kwamen we al snel in contact met de organisaties Stuw en Beukenhof.” Zij bieden een kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun context die in een problematische of verontrustende situatie leven. 

“Op 19 december 2019 organiseerden we voor alle collega’s in het ziekenhuis een heuse ‘Lahmacun’- of Turkse pizza – verkoop met groot succes. Er werden meer dan 400 stuks verkocht, goed voor een opbrengst van 1500 euro. Dat schonken we met veel plezier aan de mensen van Stuw en Beukenhof.” Met de opbrengst van de Turkse pizza’s van 19 december kunnen de organisaties  begeleidingsmateriaal aankopen en hun lokalen opfrissen en kindvriendelijker maken. 

BMW schenkt mini cooper en speelgoed

BMW-concessie Patrick Smets uit Lier schonk gedurende enkele weken tijdens het voorjaar een BMW MINI in bruikleen aan ons ziekenhuis. BMW België en de concessie BMW Patrick Smets wilden in deze moeilijke tijden het zorgpersoneel bijstaan waar mogelijk. Een aantal van hun vervangwagens stonden immers stil op de parking.

Door de corona-crisis zagen we pas bevallen mama’s erg snel terug naar huis vertrekken. Daardoor steeg het aantal aanvragen voor een bezoekje van een van onze vroedvrouwen van het Womama team. Deze derde wagen kwam dus als geroepen aangezien de huidige twee wagens voltijds in gebruik zijn.

Maar dat is niet alles! In december 2020 kreeg onze kinderafdeling 4 trapauto’s, kleurboeken en kwartetten voor onze kleinste patiëntjes. ‘Het is de bedoeling dat de kinderen de nodige speelvreugde en een positief gevoel behouden tijdens hun verblijf op de afdeling. Dit komt hun herstel alleen maar ten goede’ stelt Assistent Manager Laurent Smets.

Ambulance Wens België schenkt meer dan 30 tablets aan alle palliatieve eenheden in Vlaanderen.

De geldende coronamaatregelen vallen ook zwaar voor onze palliatieve patiënten aangezien ook hun bezoek beperkter is. “Omdat we weten hoe belangrijk het is om in contact te blijven met familie en vrienden, schenken we tablets aan alle palliatieve eenheden in Vlaanderen.

Hiermee hopen we een lichtpuntje te brengen in deze bijzondere tijden voor alle palliatieve patiënten.” Ook wij mochten zo een tablet ontvangen en zijn ontzettend dankbaar voor dit mooie gebaar.

Tussenstop in American style tijdens Lierse studentenwelkom

Een traditionele gebeurtenis elk jaar september: de Lierse studentenwelkom. Sinds jaren heeft het ziekenhuis een prima samenwerking met studentenvereniging ’t Goefferke. Dit jaar maakte de voortuin van het ziekenhuis deel uit van een toer die de studenten doorheen Lier konden maken. Hen verwelkomen, dat deden we dit jaar in American style, met een rodeostier, popcorn en cola.

Webinars doen intrede in ziekenhuiswereld

In 2020 nam de wereld een 360° bocht richting digitaal connecteren. We vergaderden niet alleen digitaal, ook bijscholingen en symposia werden in een mum van tijd omgevormd tot digitale plekken waar onze specialisten, al dan niet samen met de eerstelijn, hun expertise deelden met de online toeschouwers. O.a. de gynaecologen stelden hun zorgpad zwangerschap voor, maar ook de dienst Palliatieve Zorgen vierde haar 20-jarig bestaan met een druk bijgewoonde webinar met enkele topsprekers van dienst.

Samenwerkingsovereenkomst tussen ziekenhuis en woonzorgcentra

In augustus 2020 werd een functioneel samenwerkingsoveréénkomst opgezet tussen verschillende WZC en het HeiligHartziekenhuis Lier. Hierin werden afspraken in opgenomen met betrekking tot de wederzijdse communicatie, het verstrekken van ondersteuning aan het woonzorgcentrum vanuit hun specifieke expertise, ondersteuning bij een tekort aan bepaald materiaal of producten, het leveren van testmateriaal, ondersteuning bieden aan de CRA, enz… 18 woonzorgcentra uit de regio tekenden hierop in.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@heilighartlier.be

©2020 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden. - Website flavoured by eFlavours