Jaarverslag 2020 HeiligHartziekenhuis Lier

Kwaliteit

Een plaats waar professionaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen door permanente bijscholingen, een lerende attitude en oog voor innovatie.

Ons ziekenhuis behaalt een topresultaat voor kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne

Belgische ziekenhuizen zijn verplicht om aan de hand van vooraf gedefinieerde kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van hun ziekenhuishygiënebeleid op te volgen (zie Koninklijk Besluit (KB) 22/06/2017).

Een voorbeeld van enkele kwaliteitsindicatoren die worden opgevolgd:

  • Het aantal medewerkers dat gevaccineerd is tegen de griep.
  • Het aantal uitgevoerde audits (bv. rond het naleven van handhygiëne).
  • Het aantal uren gegeven opleiding inzake infectiepreventie aan medewerkers.
  • Het ontwikkelen en implementeren van zorgbundels ter preventie van nosocomiale infecties.

Team ziekenhuishygiëne van het HeiligHartziekenhuis Lier heeft de voorgaande jaren volop ingezet op het optimaliseren en uitbreiden van hun infectiepreventiebeleid. Dit vertaalt zich eveneens in mooie cijfers, er werd in de periode 2013-2018 een stijging gerealiseerd van 57% naar 99%. Hiermee behoort het ziekenhuis tot de best scorende ziekenhuizen van Vlaanderen.

In samenwerking met alle collega’s blijft team ziekenhuishygiëne zich in de toekomst volop inzetten om een hoge kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

Afdeling medische beeldvorming behaalt opnieuw hoogste radioprotectie score met 5 sterren

De Europese vereniging voor Radiologie (ESR) heeft een Comissie, ‘EuroSafe Imaging’ genaamd, die zich toepspits op alles wat te maken heeft met radioprotectie: alle maatregelen en voorzorgen die moeten worden uitgevoerd, voor het correct uitvoeren van een radiologisch onderzoek, waarbij tijdens het gebruik van röntgenstralen, alle aandacht moet gaan naar een zo laag mogelijke stralingsdosis, maar met behoud van voldoende diagnostische beeldkwaliteit, om tot een correcte diagnose te komen, en dit volgens het ALARA- principe. (AS Low As Reasonnable Achievable).

Sinds 2017 voert de EuroSafe Imaging Comissie een kwaliteitslabel in voor radiologie diensten, die een speciale aandacht aanhouden voor stralingsbescherming, zowel wat betreft opleiding, wetenschappelijk onderzoek en implementatie van verschillende stralingsbescherming systemen in de dienst. Via een uitgebreid audit systeem worden vele parameters van radioprotectie in de radiologie dienst gescreend en geëvalueerd, en wordt een in score systeem punten gegeven, waaraan de dienst minimaal moet voldoen om een bepaalde score te halen. Afhankelijk van die behaalde score in de audit, wordt de dienst gecatalogiseerd volgens sterren, waarbij minimum 3 sterren zijn vereist om toegelaten te worden als radiologie dienst, tot de groep diensten die behoren bij de ‘Stars’ van de EuroSafe imaging groep, die voldoende en continue aandacht tonen voor stralingsbescherming. Voor de 2de maal op rij behaalde onze radiologie dienst in 2020 ‘5 sterren’ of de maximum score, na eerste maal  in 2017, toen ons ziekenhuis, samen met het UZA, als de 2 enige radiologiediensten in België werden gehonoreerd met het maximum van 5 sterren!

Beroertezorg op maat van de patiënt

Op 28 september 2020 opende de stroke unit opnieuw haar deuren. De stroke unit, dat zijn 4 bedden specifiek voorbehouden voor patiënten met een beroerte. Deze bedden bevinden zich op de afdeling A2 in twee 2-persoonskamers die specifiek werden ingericht om deze patiënten 24u op 24u te kunnen monitoren.

Er is voortdurend een gespecialiseerde verpleegkundige aanwezig. Studies tonen aan dat patiënten op een eenheid voor beroertezorg over het algemeen beter herstellen dan patiënten op een gewone zorgeenheid. Er wordt een multidisciplinaire verzorging en revalidatie aangeboden, die verlopen via een klinisch zorgpad voor beroertezorg.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@heilighartlier.be

©2020 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden. - Website flavoured by eFlavours