Jaarverslag 2020 HeiligHartziekenhuis Lier

Innovatie

Een plaats die zich klaarstoomt voor de toekomst en volop in vernieuwing is om steeds de hoogste kwaliteit na te streven bij het leveren van zorg, hulp en diensten.

Digitaal platform helpt patiënten en artsen bij follow-up hoofdpijn en migraine

Voor een betere opvolging door hun behandelende neuroloog houden chronische hoofdpijn- en migrainepatiënten papieren dagboeken bij. Dat is niet alleen omslachtig, voor een goede follow-up moet de neuroloog die data ook nauwgezet kunnen analyseren. MigraineManager is een medisch hulpmiddel in de vorm van een app voor patiënten die deze dagboeken vervangt. Artsen beschikken dan tijdens de consultatie, via hun web dashboard, sneller over alle relevante informatie die de patiënt heeft meegegeven.

Met MigraineManager kunnen patiënten niet alleen informatie ingeven over het soort hoofdpijn en de plaats waar die opduikt, maar ook over hoe hevig de pijn is en de symptomen die optreden. Bij een volgende consultatie kan de neuroloog met een klik alle gegevens in een verslag opvragen.

De neuroloog kan zich meteen een klinisch beeld vormen van de voorbije periode, dit bespreken met de patiënt en in overleg beslissen om voorlopig niks aan de behandeling te veranderen, of juist wel om die bij te sturen. De app kan eveneens herinneringen sturen aan de patiënten voor de innamemomenten, wat de therapietrouw uiteraard alleen maar ten goede komt.

 

Digitale app zorgt voor familie van patiënten intensieve zorgen

Wie een familielid op de dienst intensieve zorgen heeft, kan voortaan online alle nuttige informatie vinden. De dienst ontwikkelde een handig, digitaal overzicht rond de werking van deze afdeling.

Informatieoverdracht tussen ziekenhuis en (familie van) patiënt is erg belangrijk maar niet altijd even evident wanneer het over patiënten op intensieve zorgen aankomt. “Voortaan kunnen we sneller en efficiënter communiceren met de naasten van onze patiënten” zegt Cindy Van Gorp, hoofdverpleegkundige van de dienst.

 

FibriCheck controleert digitaal patiënten met hartritmestoornissen

De dienst cardiologie startte in mei 2020 met FibriCheck, een innovatief digitaal zorgtraject voor patiënten met hartritmestoornissen. Dit initiatief biedt een oplossing om patiënten met hartritmestoornissen op te volgen zonder dat zij hiervoor op raadpleging hoeven te komen bij de cardioloog. Het is een hulp om op korte termijn, tijdens de corona-crisis, risicovolle verplaatsingen te vermijden.

Via teleconsultatie worden de observaties via Fibricheck en de klachten van patiënt overlopen waarna wordt besloten of patiënt zich al dan niet naar het ziekenhuis moet begeven voor bijkomende onderzoeken. Op deze manier kunnen klachten meer geobjectiveerd worden, is een gestructureerde opvolging mogelijk, en kan er een gerichter beleid worden opgesteld.

In de praktijk kan iedere patiënt met een smartphone op deze manier gevolgd worden. Patiënten kunnen de applicatie downloaden en krijgen van de cardioloog een QR-code waarna hij of zij gedurende 7 dagen ongelimiteerd metingen kan doen van zijn hartslag door zijn vinger op de lens van zijn smartphone te houden gedurende 60 seconden. Al deze gegevens worden doorgestuurd naar een webplatform, dat wordt opgevolgd door de cardiologen van onze dienst.

Met veel plezier stellen we je ons nieuwe logo voor!

Deze frisse, moderne uitstraling versterkt de ingezette weg naar het ziekenhuis van de toekomst. Daarnaast blijven we wel dat warm, gezellig, sympathiek ziekenhuis dat elke dag opnieuw haar uiterste best doet om er te zijn voor haar patiënten én collega’s.

Nieuw echotoestel voor cardiovasculaire diagnostiek

De dienst thorax- en bloedvatenheelkunde van het ziekenhuis pakt uit met een gloednieuw echografietoestel. Het betreft een Philips Epiq Elite toestel, het gloednieuwe high-end echodoppler toestel van Philips voor wat niet-invasieve cardiovasculaire diagnostiek betreft.

Dit nieuwe echotoestel vervangt het huidige en stelt ons in staat vernauwing van de halsslagaders nog meer gedetailleerd in kaart te brengen, vertelt dr. De Smet. “Naar screening toe boeken we hiermee een enorme vooruitgang. Het toestel laat ons toe om de eigenschappen van vernauwingen beter te kunnen bestuderen, waardoor een aangepaste behandeling kan toegepast worden.

Het nieuwe echotoestel laat ons ook toe sneller problemen op te sporen, waardoor vroegtijdig ingegrepen kan worden en bv. AV-fistels langer behouden kunnen worden. Op die manier kan er meer preventief gewerkt worden”, vertelt dr. Dubois.

Online afspraken maken

Wil je een afspraak maken met één van onze zorgverleners? Dat kan je voortaan doen via het gloednieuwe online afsprakenportaal “mijnzorg.heilighartlier.be” !

Via de elektronische identiteitskaart of een gratis sms login (met unieke gebruikersnaam en wachtwoord) garandeert de portaalsite authenticatie van de patiënt: enkel jij hebt exclusieve toegang tot je gegevens.

Via dit portaal kan je:

  • je afspraken en herinneringen beheren
  • je opnames raadplegen
  • informatie opvragen omtrent je behandeling (indien de betrokken dienst deze informatie ter beschikking stelt)
  • je administratieve gegevens raadplegen en aanpassen

De portaalsite werd opgesteld conform de wet van 8 december 1992 (de privacy wet) en de verordening EU nr. 2019/679 van 29 april 2016 (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gaat tweede fase in

De uitrol van PrimUZ, het elektronisch patiëntendossier, gaat een tweede fase in, waarbij stelselmatig alle afdelingen in het ziekenhuis zullen werken met het elektronisch verpleegkundig (EVD) en elektronisch medisch dossier (EMD). De eerste afdeling die overschakelt, is de moeder & kind afdeling.

Wat ze er zelf van vonden: “PrimUZ is voor de gynaecologen, vroedvrouwen en pediaters zoals een eerste bevalling: dit kan vlot gaan of dit kan lang, uitputtend en moeilijk zijn. Na vele uren arbeid samen met een aantal artsen, vroedvrouwen en de IT-dienst werd PrimUZ geboren. Het werd een vlotte start en met een goed voorbereid team waren er weinig kinderziekten.”

PACSonWEB voor online consulteren van medische beelden

Sinds april 2020 biedt de afdeling medische beeldvorming de online toepassing PACSonWEB aan voor het consulteren van medische beelden en verslagen van onderzoeken, en dit voor zowel artsen als patiënten.

Spoeddienst start volledige make-over verbouwing

Vanaf 24 juni 2020 vind je de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis tijdelijk op een andere locatie in het ziekenhuis. Reden: de huidige locatie wordt volledig verbouwd én uitgebreid. De verbouwingswerken zullen naar schatting zo’n anderhalf jaar duren.

“23.000 patiënten per jaar, zo veel mensen melden zich bij onze spoeddienst aan” zegt dr. Koen De Feyter, medisch diensthoofd spoedgevallen. “We barsten letterlijk uit onze voegen. De laatste jaren is het aantal patiënten fors toegenomen. Die grotere toestroom opvangen in een verouderde infrastructuur was niet langer houdbaar. Onze nieuwe accommodatie zal veel beter afgestemd zijn op onze hedendaagse werking en de noden van de patiënt. We zullen veel meer een geïndividualiseerde aanpak kunnen bieden.”

Revalier breidt uit

Revalidatieafdeling Revalier breidde, met de komst van een derde oefenzaal, haar therapiemogelijkheden uit. Er werd ook geïnvesteerd in innoverende revalidatieapparatuur.

Zo staat de Litegait® ter beschikking, waarbij er door een “extern harnas” mogelijkheid tot gangrevalidatie wordt aangeboden door gewichtsondersteuning bij patiënten met een evenwichtsstoornis of krachtsverlies. De Myro® werkt met een grote tablet, waarbij er specifiek op een combinatie van handmotoriek, coördinatie en denkvermogen (cognitie) kan worden getraind.

Tot slot werd een cognitief revalidatieprogramma uitgewerkt (Cogniplus®) om bij patiënten met aandachtsstoornissen of verminderd geheugen- en/of planningsvermogen, deze cognitie te kunnen oefenen.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@heilighartlier.be

©2020 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden. - Website flavoured by eFlavours