Jaarverslag 2019 HeiligHartziekenhuis Lier

Warme zorg

Een plaats waar kwalitatieve zorg wordt afgestemd op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de patiënt.

Dicht-bij-mijn-bedshow

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met ‘bedside briefing’, een methode van informatieoverdracht tussen verpleegkundigen in het bijzijn van de patiënt en eventueel de familie. Het doel? De patiënt actief betrekken en veiliger en efficiënter werken.

De zorgindicator overdrachtscommunicatie wees uit dat de klassieke briefing niet ideaal is: oproepen tussendoor, niet-relevante zorginformatie … heel wat elementen tijdens een klassieke briefing kunnen leiden tot incidenten. De bedside briefing voorkomt dit. De overdracht gebeurt aan het bed van de patiënt en heeft een positieve invloed op drie grote uitdagingen waar we voor staan: patiëntveiligheid, patiëntenparticipatie en financiële efficiëntie.

Ilse, verpleegkundige, vertelt: “De bedside briefing geeft patiënten een veiliger en gerust gevoel. Ze krijgen de kans om vragen te stellen of problemen te uiten. En dit op een rustig moment. Zelf heb ik ook een beter gevoel omdat ik mijn patiënten nog eens zie voor ik naar huis ga.” “Na de bedside briefing begin ik met een gerust hart aan mijn late shift”, vertelt collega Nadine. “Ik kan ook beter inschatten hoe mijn eerste ronde zal verlopen en speel daar proactief op in.

“Doordat de informatieoverdracht in ons bijzijn plaatsvindt, maakt dat je als patiënt op een laagdrempelige manier vragen kan stellen over jouw zorgtraject, extra informatie kan geven en er vooral in mensentaal over jou gesproken wordt. Deze tweerichtingscommunicatie maakt dat ik me enorm betrokken voel bij mijn zorgtraject,” zegt Alfons.

Patient white boards

Een patiënt ziet gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis erg veel verschillende zorgverleners. Voor deze zorgverleners vraagt dat efficiënt teamwork waarin informatie aan en communicatie met de patiënt cruciaal zijn, maar niet altijd evident. Duidelijke en eenvoudige communicatievormen zijn hierbij de norm. Daarom startte het ziekenhuis met het initiatief ‘patient whiteboard’.

Een ‘patient whiteboard’ is een hulpmiddel, in de buurt van het bed van elke patiënt, om de communicatie met hem en zijn familie te ondersteunen. Belangrijke zorginformatie verandert op de afdelingen vaak in een hoog tempo. Daarom wilden we een methode waarbij het ganse zorgteam informatie kan delen met patiënt en familie. Zelfs in die mate dat de patiënt actief deelneemt bij zijn eigen zorgproces. Het doel is om essentiële zorginformatie te delen en continu te updaten.

Zeilnamiddag voor patiënten met beperking

Op een mooie lentedag in juni 2019 organiseerde de revalidatiedienst van het ziekenhuis, samen met Sailability, een zeilnamiddag aan het Zilvermeer in Mol voor haar patiënten met een neurologische aandoening. Deze organisatie kadert binnen de “Europese dag van de beroerte” die elk jaar doorgaat op 14 mei.

“Vanuit onze afdeling hebben we de gewoonte om onze patiënten met neurologische aandoeningen elk jaar een dagje in de watten te leggen” vertelt dr. Catherine Gorris, medisch diensthoofd van Revalier. “Dit jaar kozen we een activiteit buiten onze ziekenhuismuren en vonden de ideale partner bij Sailability, waarvan een van de oprichters een collega is in ons ziekenhuis. We bieden de patiënten een activiteit aan die niet alleen gezellig is, maar ook zorgt voor verdere maatschappelijke integratie, een sociaal engagement vraagt en hen helpt hun motorische vaardigheden verder te ontwikkelen.”

Goed gevoed = goed gezond

Voeding als ondersteuning van het herstelproces? Dat is een kolfje naar de hand van het team diëtisten! Zij staan patiënten bij met raad en daad tijdens het hele patiëntentraject, van opname tot ontslag. De diëtisten van het ziekenhuis maken deel uit van de voedingsdienst maar hanteren een multidisciplinaire samenwerking met de verschillende specialisten in het ziekenhuis. Daarbij slechts één doel: een kwalitatievere begeleiding van patiënten. Zo wordt aandacht geschonken aan de begeleiding van patiënten met ondervoeding, worden zorgpaden uitgeschreven voor voedingsadvies bij leverchirurgie, doorligwonden en COPD (longziekte) en voor cardiale revalidatie. 

Maar ook het oncologisch support team krijgt sinds najaar 2019 de hulp van een diëtiste, gespecialiseerd in voeding tijdens en na kanker. “We volgen patiënten met kanker op die zowel opgenomen zijn in het ziekenhuis, als patiënten die voor hun therapie naar het dagziekenhuis komen” licht Hanne Van den Bergh, oncodiëtiste, toe. “Tijdens een kankerbehandeling krijgen patiënten vaak te maken met voedingsgerelateerde problemen: vermagering, geen eetlust, aften in de mond, braken, verminderde smaakbeleving… We trachten deze ongemakken op te vangen om het voor de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken.”

Verhogen patiëntentevredenheid door de voedingsdienst

Het continu bijsturen van geleverde kwaliteit zorgt voor een verhoogde patiënttevredenheid, zo ook wat betreft de geleverde diensten vanuit de keuken. Op hun beurt namen ook zij diverse grote en kleine initiatieven die onze warme zorg versterken. Dichtbij de patiënt, zorgden zo o.a. voor een extra gebakje voor kersverse mama’s; voegden ze de populaire lasagne toe aan het standaard menu en werd er meer tijd vrijgemaakt voor de diëtisten om advies op maat van de patiënt te kunnen geven.

Themadagen zetten disciplines in de kijker

Dag tegen Kanker, dat is de jaarlijkse afspraak in oktober om onze kankerpatiënten eens goed in de watten te leggen. Elk jaar bestaat deze dag niet alleen uit sensibilisatie, maar kunnen onze patiënten kiezen uit een waaier aan activiteiten: imago en stijlworkshop, schilderen, verwensessie, … Dit jaar hadden we wat speciaals in petto: niet alleen kwam acteur en zanger Stan Van Samang op bezoek, er was ook een prachtig dansoptreden van een van ons medewerkers in de inkomhal van het ziekenhuis.

3D-event reuma

3D-films die een aanval van witte bloedcellen tonen, een robot die de conditie van je hart en bloedvaten onderzoekt,… Onze inkomhal leek op donderdag 26 september 2019 wel een technologiebeurs. Bezoekers konden er aan den lijve ondervinden wat het betekent om reuma te hebben. Met het evenement vraagt de RA-liga meer aandacht voor deze ziekte die meer dan 105 000 landgenoten treft.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

©2020 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden. - Website flavoured by eFlavours