Jaarverslag 2019 HeiligHartziekenhuis Lier

Samenwerking

Een plaats waar elke collega een actieve bijdrage levert aan kwaliteitsvolle en veilig zorg.

Initiatieven: pizza-verkoop, toekomst voor Senegal

Elke jaar in december organiseert onze warmste werkgroep een eigen warmste week. Een week waarin de werkgroep een warme actie organiseert waarvan de opbrengst integraal naar lokale initiatieven gaat. Op die manier dragen we als ziekenhuis ons steentje bij aan tal van mensen en organisaties in en rond de Lierse gemeenschap die onze hulp kunnen gebruiken.

Dit jaar organiseerden de collega’s, in samenwerking met Turkse gemeenschap, een Turkse pizza-verkoop op 19 december. De opbrengst schonken ze integraal aan het “Dagcentrum Stuw” en “Begeleidingstehuis Beukenhof”, die instaan voor de opvang van kinderen in problematische opvoedingssituaties.

Ook het team gynaecologen van het Lierse ziekenhuis steunt sinds 1 december 2019 een duurzaam ontwikkelingsproject, namelijk vzw Toekomst voor Senegal. Bij elke geboorte in lier schenken zij 5 euro voor verdere ontwikkeling en uitbouw van de materniteit in het ontwikkelingsland Senegal.

Week tegen pijn

Het Multidisciplinair PijnCentrum ALGOLIER van het HeiligHartziekenhuis organiseerde naar aanleiding van de Week TEGEN Pijn 2019 voor het derde jaar op rij een workshopnamiddag voor de laatstejaarsstudenten van de Thomas More Hogeschool, Campus Lier. Op een interactieve wijze werd de werking van een multidisciplinair pijncentrum uitgelegd en de verschillende behandelingen en benaderingen van patiënten met zowel acute, subacute als chronische pijn kort besproken.

Samenwerking eerstelijnszone
Pallieterland & HeiligHartziekenhuis Lier

De hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen is ondertussen een feit, 60 eerstelijnszones (ELZ) werden regionaal afgebakend. Zo werd ook ELZ Pallieterland gevormd uit de gemeenten Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst. Veranderteams en veranderfora werden opgericht om per ELZ te werken aan een gedeelde visie. Partners uit de zorg- en welzijnssector werden samengebracht, leerden elkaar kennen, deelden elkaars ideeën en zetten op die manier hun eerste stappen naar een waardevolle regionale samenwerking.

Pancreas Centrum 2019

Vanaf 15 juli 2019 werd de zorg voor zeldzame tumoren en complexe chirurgie door de overheid beperkt tot een kleine groep referentiecentra in Vlaanderen. Binnen het BRIANT-netwerk kwam, door de intensieve samenwerking van de betrokken artsen, diensten en ziekenhuizen, het pancreasconsortium HeiligHartziekenhuis Lier – Imeldaziekenhuis Bonheiden tot stand. De erkenning als gespecialiseerd pancreascentrum is een bevestiging van de kwaliteit inzake pancreasbehandelingen die wij reeds verschillende jaren aanbieden in de regio.

Binnen een erkend referentiecentrum wordt pancreaschirurgie gecentraliseerd op één campus. Hier zal dit het Imeldaziekenhuis Bonheiden worden. Vanaf 1 januari 2020 zullen pancreasoperaties enkel nog uitgevoerd worden in Bonheiden door een vast operatieteam (dr. Filip Gryspeerdt en dr. Koen Vermeiren). Diagnostische onderzoeken, preoperatieve oppuntstelling, voor- en nabehandeling en oncologische follow-up blijven aanwezig in het HeiligHartziekenhuis Lier.

Fellowship timmert mee aan toekomst ziekenhuis

Het HeiligHartziekenhuis van Lier is in volle transformatie. Artsen, verplegend personeel, medewerkers, directie en raad van bestuur werken eendrachtig aan een mooie toekomst voor de gezondheidszorg in Lier en omgeving. En we luisteren daarvoor ook graag naar de inzichten, opmerkingen en suggesties van onze klanten en stakeholders. Dat doen we via uitgebreide patiëntenbevragingen, én via de creatie van een selecte adviesgroep: de ‘Fellowship-raad’ van het HeiligHartziekenhuis.

Dat Fellowship – opgericht begin 2019 – bestaat uit 10 invloedrijke, geëngageerde en sociaal mondige personen uit Lier en de omliggende dorpen, en komt vier maal per jaar samen. Doel is dat de leiding van het ziekenhuis hen informeert over de stand van zaken en de toekomstplannen van het ziekenhuis enerzijds, en anderzijds luistert naar wat zij opvangen aan echo’s over ons ziekenhuis en wat ze aan verbeterpunten zien. Tegelijk kunnen de leden van het Fellowship op basis van de gedetailleerde informatie die ze ontvangen, het hinterland rond Lier beter kenbaar maken dat er een nieuwe wind door het ziekenhuis waait, dat we de achterstand op vele vlakken snel aan het wegwerken zijn, en dat we ambitieuze toekomstplannen hebben voor de gezondheidszorg in Lier en omstreken.

Continu bijscholen door symposia

Doorheen het jaar organiseren verschillende disciplines van het ziekenhuis diverse symposia en bijscholingen voor zowel huisartsen, paramedici als eigen specialisten en verpleegkundigen. Voortdurende bijscholingen zijn een noodzaak en bovendien zit deze filosofie vervat in het DNA van het HeiligHartziekenhuis. Bij elk symposium wordt vaak een externe specialist ter zake uitgenodigd als gastspreker. Zo kwamen o.a. reeds gastsprekers als prof. Lieven Annemans en dr. Patrick van Schaeybroeck voor het tweejaarlijks spine symposium, sprekers van Fanc, OLV Ziekenhuis Aalst en Siemens Healthineers voor de wetenschappelijke avond rond radioprotectie aan bod.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

©2020 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden. - Website flavoured by eFlavours