Jaarverslag 2019 HeiligHartziekenhuis Lier

Medewerkers

Een plaats met speciale aandacht voor een toffe werksfeer en een goede band met collega’s waarbij wederzijds respect en open communicatie hoog in het vaandel gedragen worden.

Welzijn op het werk

In het najaar van 2018 hielden we bij alle medewerkers van het ziekenhuis een grote welzijnsenquête. Met de resultaten hiervan gingen we in 2019 aan de slag. Zo werden de werkpunten onderverdeeld in verschillende werkgroepen. Thema’s waren:

  • Tijd: evenwicht tussen werken en vrije tijd
  • Arbeidsvoorwaarden: loon naar werken
  • Opleiding en ontwikkeling: levenslang leren
  • Veerkracht: vitaal blijven in je job
  • Ergonomie: gezond en veilig aan de slag

De outcome van deze werkgroepen resulteert in vernieuwde afspraken en bestendigt de wil om op alle vlakken beter te scoren aan het aantrekkelijk werkgeverschap (zie ook strategische doelstellingen).

Uitbreiding artsenkorps

Ook in 2019 vervoegden enkele specialisten het artsenteam van ons ziekenhuis. Zo kwamen dr. Sielte Maes, gastro-enteroloog, dr. Laurent Van Camp, radioloog en dr. Alex De Caluwé, consulent radiotherapie, aan boord.

Sofie Dieltjens vervult de functie van seksuoloog in het ziekenhuis.

Dr. Sofie Denkens behaalt internationaal gerenommeerd certificaat

Anesthesist en algoloog, dr. Sofie Denkens, heeft in Budapest het gerenommeerd “FIPP” (Fellow of Interventional Pain Practice) certificaat behaald.

Door dit certificaat behoort ze tot de ‘elite group of the very best interventional pain physicians around the world’ – aldus de managing director van het World Institute of Pain. Proficiat!

Nieuwe financieel-administratief directeur

Begin november verwelkomden we Heidi Bauer als financieel-administratief directeur in ons ziekenhuis. Heidi heeft een uitgebreide expertise en ervaring in financieel management op senior niveau opgebouwd, in complexe grote organisaties zowel in de private als in de ziekenhuissector.

Een attractieve en bezielende werkomgeving

Om de juiste medewerkers te kunnen aantrekken, motiveren en behouden, is het voor een werkgever belangrijk om te worden beschouwd als attractief en bezielend. Heel wat HR projecten werden in dat kader in 2019 opgestart.

Voor het aantrekken van nieuwe medewerkers werd de rekruteringssoftware CV Warehouse geïmplementeerd, waarbij onze sterktes als werkgever beter online in de verf werden gezet en onze vacatures beter vindbaar werden op de meest relevante job sites. Deze rekruteringssoftware laat ook toe om de communicatie tussen kandidaten en werkgever op een efficiëntere manier te laten verlopen, waardoor de kandidaat een positieve eerste indruk van ons ziekenhuis, als potentiële werkgever, krijgt.

Werken op een patiëntveilige manier impliceert dat medewerkers ten alle tijde bekwaam en opgeleid moeten zijn om hun job op een gedegen manier uit te oefenen. Een eerste aanzet tot digitalisering werd gedaan door de individuele opleidingsvragen via Infoland (kwalteitsmanagementsysteem) te laten lopen. Ook werden heel wat personeelsadministratieve processen veréénvoudigd en geautomatiseerd.

 

Onderhandelingen met de sociale partners rond een vernieuwd pakket aan arbeidsvoorwaarden werden opgestart, waarbij volgende criteria nagestreefd:

  • het honoreren van flexibiliteit & loyauteit bij huidige en toekomstige werknemers
  • meer medewerkers aan het werk
  • verhoging van de koopkracht voor zoveel mogelijk werknemers
  • financiële inpasbaarheid van een vernieuwd pakket in een evenwichtige begroting

Het welzijn van onze eigen medewerkers is een onmisbare voorwaarde voor het kunnen verstrekken van warme patiëntenzorg. Een werkgroep veerkracht sensibiliseert geregeld zowel medewerkers, leidinggevenden als directie om op een duurzame manier en in de juiste verhouding inspanning en ontspanning te balanceren, en aldus ziekteverzuim te vermijden.

Daar waar zich toch ziekteverzuim voordoet, leerden leidinggevenden via een medewerkersgericht verzuimbeleid contact te houden met zieke medewerkers en samen met medewerker en arbeidsgeneesheer te zoeken naar oplossingen om het verzuim te remediëren.

Vertrekkende medewerkers wordt gevraagd om feedback te geven over hun redenen van vertrek. Dit gebeurt door middel van een online exit-survey, gecombineerd met een face to face exit interview. Beide kanalen leveren ons bruikbare informatie op om de werking van onze organisatie bij te sturen.

Voor meer info of vragen over het jaarverslag mail naar info@hhzhlier.be

©2020 Heilig-Hartziekenhuis - Alle rechten voorbehouden. - Website flavoured by eFlavours